Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales mail • chrome • messenger • addressbook • ldapAutoCompErrs.properties
10032
en-US
Verify that the Base DN is correct, and then try again, or else contact your System Administrator. To verify that the Base DN is correct, from the Edit menu, choose Preferences, then choose Mail & Newsgroups, and then choose Addressing. Click Edit Directories, and select the LDAP server being used. Click Edit to display the Base DN.
sq
Sigurohuni që "Base DN" është i saktë, dhe mandej riprovoni, ose përndryshe lidhuni me Përgjegjësin e Sistemit tuaj. Për t’u siguruar që "Base DN" është i saktë, prej menusë Përpunoni, zgjidhni Parapëlqime, mandej zgjidhni Postë & Grupe Lajmesh, dhe mandej zgjidhni Adresim. Klikoni mbi Përpunoni Drejtoritë, dhe përzgjidhni shërbyesin LDAP e përdorur. Që të shfaqet "Base DN", klikoni mbi Përpunoni.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.