Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales mail • chrome • messenger • accountCreation.dtd
contactYourProvider.description
en-US
&brandShortName; can allow you to get to your mail using the provided configurations. However, you should contact your administrator or email provider regarding these improper connections. See the Thunderbird FAQ for more information.
sq
&brandShortName;-i ju lejon të mbërrini te posta juaj duke përdorur formësime të gatshme. Sidoqoftë, lidhur me këto lidhje të pasakta, do të duhej të lidheshit me përgjegjësin ose furnizuesin e shërbimit email. Për më tepër të dhëna, shihni FAQ për Thunderbird-in.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.