Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncNoDeclaration
en-US
The character encoding of the HTML document was not declared. The document will render with garbled text in some browser configurations if the document contains characters from outside the US-ASCII range. The character encoding of the page must be declared in the document or in the transfer protocol.
sq
Nuk u deklarua kodimi i shkronjave për dokumentin HTML. Nëse dokumenti përmban shenja jashtë intervalit US-ASCII, në disa formësime shfletuesish ai do të rikrijohet me tekst të palexueshëm. Kodimi i shkronjave për faqen duhet deklaruar te dokumenti ose te protokolli i shpërnguljes.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.