Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
IDBOpenDBOptions_StorageTypeWarning
en-US
The ‘storage’ attribute in options passed to indexedDB.open is deprecated and will soon be removed. To get persistent storage, please use navigator.storage.persist() instead.
sq
Dhënia e atributit ‘storage’ në mundësi për indexedDB.open është nxjerrë nga përdorimi dhe së shpejti do të hiqet. Në vend të tij, për të patur depozitim të përhershëm, përdorni navigator.storage.persist().
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.