Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US sl
Entity # all locales mail • messenger • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that setting this update preference requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
sl
{ -brand-short-name } je naletel na napako in te spremembe ni shranil. Upoštevajte, da takšna nastavitev posodobitev zahteva dovoljenje za pisanje v spodnjo datoteko. Napako lahko morda odpravite sami ali vaš skrbnik sistema, tako da skupini Users omogoči popoln dostop do te datoteke. Ni mogoče pisati v datoteko: { $path }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.