Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US sl
Entity # all locales mail • messenger • otr • otrUI.ftl
finger-seen
en-US
{ $name } is contacting you from an unrecognized computer. Casual eavesdropping is not possible, but with some effort someone could be listening in. Prevent surveillance by verifying this contact’s identity.
sl
{ $name } vzpostavlja zvezo z vami z neznanega računalnika. Slučajno prisluškovanje ni mogoče, vendar bi kdo z nekaj truda lahko prisluškoval. Za preprečitev nadzorovanja preverite istovetnost tega stika.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.