Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US sl
Entity # all locales mail • chrome • messenger • removeAccount.dtd
removeDataLocalAccount.desc
en-US
Removes all messages, folders and filters associated with this account from your local disk. This does not affect some messages which may still be kept on the server. Do not choose this if you plan to archive the local data or re-use it in &brandShortName; later.
sl
Odstrani vsa sporočila, mape in filtre, ki so povezani s tem računom, iz krajevnega diska. To ne vpliva na nekatera sporočila, ki se morda še vedno nahajajo na strežniku. Ne izberite tega, če boste arhivirali krajevne podatke ali jih kasneje ponovno uporabili v &brandShortName;u.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.