Transvision

Filter by folder:

Show all results editor

Displaying 1 result:

Entity en-US sl
Entity # all locales editor • ui • chrome • composer • editor.properties
NoAltText
en-US
If the image is relevant to the content of the document, you must supply alternate text that will appear in text-only browsers, and that will appear in other browsers when an image is loading or when image loading is disabled.
sl
Če je slika pomembna za pomen sporočila, morate zanjo vnesti nadomestno besedilo, ki se bo izpisalo v besedilnih brskalnikih in ki se bo med nalaganjem slike ali onemogočenim nalaganjem slik izpisalo v ostalih brskalnikih.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.