Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US sl
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
contentBlocking.breakageReportView2.description
en-US
Content blocking can cause problems with some websites. When you report problems, you’ll help make &brandShortName; better for everyone. (This will send a URL as well as information about your browser settings to Mozilla.)
sl
Zavračanje vsebine lahko povzroči težave z nekaterimi spletnimi stranmi. S prijavo težav pomagate izboljšati &brandShortName; za vse uporabnike. (Mozilli bo poslan naslov spletne strani, kot tudi informacije o nastavitvah vašega brskalnika.)
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.