Transvision

Filter by folder:

Show all results suite

Displaying 1 result:

Entity en-US sk
Entity # all locales suite • chrome • branding • aboutRights.dtd
rights3.webservices-a
en-US
&brandFullName; offers optional web-based services ("Services") that are available for your use with this binary version of &brandShortName; as described below. Some of these services (such as Add-on suggestion and update services, the Safe Browsing service, or the Location Aware Browsing notification feature) are enabled by default. If you do not want to use any of these Services or the terms below are unacceptable, instructions on how to disable a particular feature or Service may be found
sk
&brandFullName; ponúka voliteľné služby webových stránok ("Services"), ktoré sú dostupné v tejto binárnej verzii aplikácie &brandShortName; za podmienok uvedených nižšie. Niektoré tieto služby (napríklad navrhovanie doplnkov, aktualizačné služby, SafeBrowsing, či prehliadanie s geolokáciou) sú v predvolenom nastavení povolené. Ak nechcete žiadnu z týchto služieb používať alebo sú pre vás podmienky uvedené nižšie neakceptovateľné, postup na vypnutie určitej funkcie alebo služby nájdete
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.