Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US sk
Entity # all locales mail • chrome • messenger • removeAccount.dtd
removeDataLocalAccount.desc
en-US
Removes all messages, folders and filters associated with this account from your local disk. This does not affect some messages which may still be kept on the server. Do not choose this if you plan to archive the local data or re-use it in &brandShortName; later.
sk
Odstráni všetky správy, priečinky a filtre spojené s týmto účtom z vášho pevného disku. Toto neovplyvní niektoré správy, ktoré môžu stále ostať na serveri. Túto možnosť nevyberajte, ak plánujete archivovať miestne údaje alebo ich použiť v aplikácii &brandShortName; neskôr.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.