Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US sk
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
contentBlocking.breakageReportView2.description
en-US
Content blocking can cause problems with some websites. When you report problems, you’ll help make &brandShortName; better for everyone. (This will send a URL as well as information about your browser settings to Mozilla.)
sk
Blokovanie obsahu môže spôsobovať problémy s webovými stránkami. Ich nahlásením významne pomôžete aplikácii &brandShortName; sa neustále zlepšovať. S vašim hlásením sa Mozille odošle URL adresa stránky a informácie o vašom nastavení blokovania obsahu.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.