Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US sk
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-section-description
en-US
Protect your privacy while you browse. Block invisible content that tracks the sites you visit and profiles you. Blocking some of this content may make pages load faster.
sk
Chráňte svoje súkromie pri surfovaní na internete. Zablokujte neviditeľný obsah, ktorý vás sleduje na navštívených stránkach a tvorí profil vášho správania. Blokovanie takéhoto obsahu môže zrýchliť načítavanie stránok.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.