Transvision

Filter by folder:

Show all results editor

Displaying 1 result:

Entity en-US ro
Entity # all locales editor • ui • chrome • composer • editor.properties
NoAltText
en-US
If the image is relevant to the content of the document, you must supply alternate text that will appear in text-only browsers, and that will appear in other browsers when an image is loading or when image loading is disabled.
ro
Dacă imaginea este relevantă pentru conținutul documentului, trebuie să furnizezi un text alternativ care va apărea în browserele numai text, dar și în celelalte, cât timp se încarcă imaginea sau când încărcarea de imagini este dezactivată.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.