Transvision

Filter by folder:

Show all results suite

Displaying 1 result:

Entity en-US pl
Entity # all locales suite • chrome • branding • aboutRights.dtd
rights3.webservices-a
en-US
&brandFullName; offers optional web-based services ("Services") that are available for your use with this binary version of &brandShortName; as described below. Some of these services (such as Add-on suggestion and update services, the Safe Browsing service, or the Location Aware Browsing notification feature) are enabled by default. If you do not want to use any of these Services or the terms below are unacceptable, instructions on how to disable a particular feature or Service may be found
pl
W tej wersji program &brandFullName; wykorzystuje niektóre usługi informacyjne WWW, zwane dalej „usługami” i udostępnia je na zasadach przedstawionych poniżej. Niektóre z tych usług, jak Polecane dodatki oraz usługa aktualizacji dodatków, Bezpieczne przeglądanie bądź Udostępnianie witrynom położenia użytkownika są domyślnie aktywne. Jeśli nie chcesz korzystać z tych usług lub nie akceptujesz poniższych zasad, możesz wyłączyć daną funkcję lub usługę. Instrukcje, jak wyłączyć konkretną funkcję lub usługę znajdują się
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.