Transvision

Filter by folder:

Show all results suite

Displaying 1 result:

Entity en-US pl
Entity # all locales suite • chatzilla • chrome • chatzilla.properties
cmd.ping.help
en-US
Ping takes its name from the technique of measuring distance with sonar. In IRC, it is used to measure the time it takes to send a message to someone, and receive a response. Specify a channel to ping everyone in that channel. Some IRC clients will display ping requests to the user. ChatZilla does not.
pl
Próbuje zmierzyć czas dotarcia wiadomości i otrzymania odpowiedzi od użytkownika. Użycie nazwy kanału zamiast nazwy użytkownika <nickname> powoduje wysłanie pinga do każdego z członków kanału. Klient IRC użytkownika może wyświetlać informacje o przychodzących żądaniach ping. ChatZilla obecnie tego nie robi. Nazwa polecenia pochodzi od techniki pomiaru odległości sonarem.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.