Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US pl
Entity # all locales mail • messenger • openpgp • openpgp.ftl
minimal-line-wrapping
en-US
You have set line wrapping to { $width } characters. For correct encryption and/or signing, this value needs to be at least 68. Do you wish to change line wrapping to 68 characters now?
pl
Ustawiono zawijanie wierszy na taką liczbę znaków: { $width }. Aby zapewnić poprawne szyfrowanie i podpisywanie, ta wartość musi wynosić co najmniej 68. Czy zmienić teraz zawijanie wierszy na 68 znaków?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.