Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US pl
Entity # all locales mail • chrome • messenger • addressbook • ldapAutoCompErrs.properties
15000
en-US
Verify that the Hostname is correct, and then try again, or else contact your System Administrator. To verify that the Hostname is correct, from the Edit menu, choose Preferences, then choose Mail & Newsgroups, and then choose Addressing. Click Edit Directories, and select the LDAP server being used. Click Edit to display the Hostname.
pl
Należy upewnić się, czy wprowadzona nazwa serwera jest poprawna, a następnie spróbować ponownie. Aby sprawdzić poprawność ustawień serwera LDAP, należy otworzyć Konfigurację kont z menu Narzędzia, a następnie wybrać kategorię Tworzenie. W części Adresowanie należy nacisnąć przycisk Edytuj katalogi. Następnie wybrać żądany serwer LDAP i nacisnąć Edytuj, aby wyświetlić nazwę serwera. W przypadku dalszego występowania problemu należy skontaktować się z administratorem sieci.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.