Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US pl
Entity # all locales mail • chrome • messenger • addressbook • ldapAutoCompErrs.properties
10032
en-US
Verify that the Base DN is correct, and then try again, or else contact your System Administrator. To verify that the Base DN is correct, from the Edit menu, choose Preferences, then choose Mail & Newsgroups, and then choose Addressing. Click Edit Directories, and select the LDAP server being used. Click Edit to display the Base DN.
pl
Należy upewnić się, czy wprowadzono poprawną nazwę bazowego DN, a następnie spróbować ponownie. Aby sprawdzić poprawność ustawienia bazowego DN, należy otworzyć Konfigurację kont z menu Narzędzia, a następnie wybrać kategorię Tworzenie. W części Adresowanie należy nacisnąć przycisk Edytuj katalogi. Następnie wybrać żądany serwer LDAP i nacisnąć Edytuj, aby wyświetlić ustawienia bazowego DN. W przypadku dalszego występowania problemu należy skontaktować się z administratorem sieci.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.