Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US pl
Entity # all locales dom • chrome • plugins.properties
openH264_description2
en-US
This plugin is automatically installed by Mozilla to comply with the WebRTC specification and to enable WebRTC calls with devices that require the H.264 video codec. Visit https://www.openh264.org/ to view the codec source code and learn more about the implementation.
pl
Wtyczka automatycznie instalowana przez Mozillę dla zapewnienia zgodności ze specyfikacją WebRTC oraz umożliwienia rozmów przy jej wykorzystaniu z urządzeniami wymagającymi kodeka H.264. Więcej informacji oraz kod źródłowy można znaleźć na stronie http://www.openh264.org
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.