Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US pl
Entity # all locales dom • chrome • netError.dtd
dnsNotFound.longDesc
en-US
<p>The browser could not find the host server for the provided address.</p><ul><li>Did you make a mistake when typing the domain? (e.g. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> instead of <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Are you certain this domain address exists? Its registration may have expired.</li><li>Are you unable to browse other sites? Check your network connection and DNS server settings.</li><li>Is your computer or network protected by a firewall or proxy? Incorrect settings can interfere with Web browsing.</li></ul>
pl
<p>Przeglądarka nie mogła odnaleźć adresu serwera dla podanego adresu.</p><ul><li>Upewnij się, że wprowadzony adres witryny jest poprawny (np. <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>, a nie <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Czy domena aby na pewno nadal istnieje? Jej okres rejestracji mógł upłynąć.</li><li>Nie można oglądać innych witryn? Sprawdź swoje połączenie z siecią oraz ustawienia serwerów DNS.</li><li>Czy ten komputer lub sieć są chronione przez serwer proxy albo zaporę sieciową? Ich nieprawidłowa konfiguracja może powodować problemy z przeglądaniem witryn internetowych.</li></ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.