Transvision

Filter by folder:

Show all results calendar

Displaying 1 result:

Entity en-US pl
Entity # all locales calendar • chrome • calendar • calendar.properties
unknownTimezoneInItem
en-US
Unknown timezone "%1$S" in "%2$S". Treated as 'floating' local timezone instead: %3$S
pl
Nieznana strefa czasowa „%1$S” w „%2$S”. Potraktowano ją jako „pływającą” lokalną strefę czasową, zamiast: %3$S
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.