Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US nn-NO
Entity # all locales mail • chrome • messenger • removeAccount.dtd
removeDataServerAccount.desc
en-US
Removes all messages, folders and filters associated with this account from your local disk. Your messages and folders are still kept on the server.
nn-NO
Fjernar alle meldingar, mapper og filter som er knytte til denne kontoen frå den lokale disken din. Meldingar og mapper ligg framleis på tenaren.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.