Transvision

Filter by folder:

Show all results suite

Displaying 1 result:

Entity en-US nl
Entity # all locales suite • chatzilla • chrome • chatzilla.properties
cmd.ping.help
en-US
Ping takes its name from the technique of measuring distance with sonar. In IRC, it is used to measure the time it takes to send a message to someone, and receive a response. Specify a channel to ping everyone in that channel. Some IRC clients will display ping requests to the user. ChatZilla does not.
nl
Ping dankt zijn naam aan de techniek van het meten van afstanden met sonar. In IRC wordt het gebruikt om de tijd te meten die nodig is om iemand een bericht te sturen en een respons te ontvangen. Geef een kanaal op om iedereen in dat kanaal te pingen. Sommige IRC-clients tonen ping-verzoeken aan de gebruiker. ChatZilla doet dat niet.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.