Transvision

Filter by folder:

Show all results suite

Displaying 1 result:

Entity en-US nb-NO
Entity # all locales suite • chrome • branding • aboutRights.dtd
rights3.webservices-a
en-US
&brandFullName; offers optional web-based services ("Services") that are available for your use with this binary version of &brandShortName; as described below. Some of these services (such as Add-on suggestion and update services, the Safe Browsing service, or the Location Aware Browsing notification feature) are enabled by default. If you do not want to use any of these Services or the terms below are unacceptable, instructions on how to disable a particular feature or Service may be found
nb-NO
&brandFullName; tilbyr valgfrie nettbaserte informasjonstjenester som er tilgjengelig for din bruk med denne binære versjonen av &brandShortName;, som beskrevet nedenfor. Noen av disse tjenestene (for eksempel utvidelsesforslag og oppdateringstjenester, tjenesten for trygg nettlesing eller varselsfunksjonen for stedsbevisst nettlesing) er aktivert som standard. Hvis du ikke vil bruke noen av disse tjenestene, eller vilkårene nedenfor er uakseptable, kan du finne instruksjoner om hvordan du deaktiverer en bestemt funksjon eller tjeneste
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.