Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US nb-NO
Entity # all locales mail • chrome • messenger • removeAccount.dtd
removeDataServerAccount.desc
en-US
Removes all messages, folders and filters associated with this account from your local disk. Your messages and folders are still kept on the server.
nb-NO
Fjerner alle meldinger, mapper og filter som er knyttet til denne kontoen fra den lokale disken din. Dine meldinger og mapper ligger fortsatt på serveren.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.