Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US nb-NO
Entity # all locales dom • chrome • netError.dtd
dnsNotFound.longDesc
en-US
<p>The browser could not find the host server for the provided address.</p><ul><li>Did you make a mistake when typing the domain? (e.g. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> instead of <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Are you certain this domain address exists? Its registration may have expired.</li><li>Are you unable to browse other sites? Check your network connection and DNS server settings.</li><li>Is your computer or network protected by a firewall or proxy? Incorrect settings can interfere with Web browsing.</li></ul>
nb-NO
<p>Nettleseren klarte ikke å finne en server på den oppgitte adressen.</p><ul><li>Er du sikker på at du skrev inn adressen riktig? (f.eks. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> istedenfor <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Er du sikker på at adressen virkelig finnes? Det kan hende at nettstedet er stengt.</li><li>Klarer du å få tilgang til andre nettsider? Sjekk at du er tilkoblet Internett, og at DNS-innstillingene er korrekte.</li><li>Er datamaskinen eller nettverket ditt beskyttet av en brannmur eller en proxy? Feilaktige innstillinger kan gjøre det umulig å bruke Internett.</li></ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.