Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity en-US lv
Entity # all locales toolkit • chrome • global • browser.properties
browsewithcaret.checkLabel
en-US
Pressing F7 turns Caret Browsing on or off. This feature places a moveable cursor in web pages, allowing you to select text with the keyboard. Do you want to turn Caret Browsing on?
lv
Nospiežot F7, pārslēdz pārvietošanos ar kursoru. Šī iespēja tīmekļa lapās ievieto pārvietojamu teksta kursoru, kas ļauj iezīmēt tekstu ar tastatūras palīdzību. Vai vēlaties ieslēgt pārvietošanos ar kursoru?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.