Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US lv
Entity # all locales mail • chrome • messenger • addressbook • ldapAutoCompErrs.properties
15000
en-US
Verify that the Hostname is correct, and then try again, or else contact your System Administrator. To verify that the Hostname is correct, from the Edit menu, choose Preferences, then choose Mail & Newsgroups, and then choose Addressing. Click Edit Directories, and select the LDAP server being used. Click Edit to display the Hostname.
lv
Pārbaudiet, vai mītnes nosaukums ir pareizs, un pēc tam mēģiniet vēlreiz, citādi sazinieties ar sistēmas administratoru. Lai pārbaudītu, vai mītnes nosaukums ir pareizs, izvēlnē Rediģēt izvēlieties Iestatījumi, pēc tam izvēlieties Pasta un ziņu grupas un pēc tam izvēlieties Adresēšana. Klikšķiniet uz Rediģēt mapes un atlasiet izmantojamo LDAP serveri. Klikšķiniet uz Rediģēt, lai parādītu mītnes nosaukumu.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.