Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US lv
Entity # all locales dom • chrome • netError.dtd
dnsNotFound.longDesc
en-US
<p>The browser could not find the host server for the provided address.</p><ul><li>Did you make a mistake when typing the domain? (e.g. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> instead of <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Are you certain this domain address exists? Its registration may have expired.</li><li>Are you unable to browse other sites? Check your network connection and DNS server settings.</li><li>Is your computer or network protected by a firewall or proxy? Incorrect settings can interfere with Web browsing.</li></ul>
lv
<p>Pārlūks nevarēja atrast serveri, uz kura atrodas norādītā adrese.</p><ul><li>Iespējams, jūs kļūdījāties ievadot domēna vārdu? (piem. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> nevis <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Vai esat pārliecināts, ka šāda adrese eksistē? Varbūt ir beidzies tās reģistrācijas termiņš.</li><li>Vai jums ir problēmas ar citu lapu aplūkošanu? Pārbaudiet savus tīkla un DNS serveru iestatījumus.</li><li>Vai jūsu dators ir aizsargāts no tīkla ar ugunsmūri? Nepareizi ugunsmūra iestatījumi var traucēt tīmekļa pārlūkošanu.</li></ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.