Transvision

Filter by folder:

Show all results suite

Displaying 1 result:

Entity en-US lt
Entity # all locales suite • chrome • mailnews • pref • prefs.properties
confirmDeferAccountWarning
en-US
If you store this account's new mail in a different account's Inbox, you will no longer be able to access already downloaded e-mail for this account. If you have mail in this account, please copy it to another account first.\n\nIf you have filters that filter mail into this account, you should disable them or change the destination folder. If any accounts have special folders in this account (Sent, Drafts, Templates, Archives, Junk), you should change them to be in another account.\n\nDo you still want to store this account's e-mail in a different account?
lt
Jeigu šios paskyros naujus laiškus laikysite kitos paskyros gautų laiškų aplanke, tai nebegalėsite prieiti prie anksčiau atsiųstų šios paskyros laiškų. Jei turite ankstesnių šios paskyros laiškų, tai pirma nukopijuokite juos į kitą paskyrą.\n\nJei turite laiškų filtrų, filtruojančių šios paskyros laiškus, tai išjunkite juos arba pakeiskite paskirties aplankus. Jei kurios nors paskyros turi specialių aplankų šioje paskyroje (pvz., „Išsiųsti laiškai“, „Juodraščiai“, „Šablonai“, „Archyvas“, „Brukalas“), tai juos taip pat reikia pakeisti, kad jie atsirastų kitoje paskyroje.\n\nAr tikrai laikyti šios paskyros el. laiškus kitoje paskyroje?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.