Transvision

Filter by folder:

Show all results editor

Displaying 1 result:

Entity en-US lt
Entity # all locales editor • ui • chrome • composer • editor.properties
NoAltText
en-US
If the image is relevant to the content of the document, you must supply alternate text that will appear in text-only browsers, and that will appear in other browsers when an image is loading or when image loading is disabled.
lt
Rekomenduotina surinkti paveikslo alternatyvų tekstą, kuris bus matomas vietoj paveikslo tekstinėse programose arba kai paveikslas ilgai siunčiamas, arba kai programos nuostatose nustatyta, kad paveikslų nereikia atsiųsti.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.