Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US is
Entity # all locales mail • messenger • otr • otrUI.ftl
finger-seen
en-US
{ $name } is contacting you from an unrecognized computer. Casual eavesdropping is not possible, but with some effort someone could be listening in. Prevent surveillance by verifying this contact’s identity.
is
{ $name } er að hafa samband við þig úr óþekktri tölvu. Það er ekki hægt að hlera þetta á einfaldan hátt, en með nokkurri fyrirhöfn gæti einhver komist inn í samskiptin. Komdu í veg fyrir eftirlit með því að staðfesta auðkenni þessa tengiliðar.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.