Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US is
Entity # all locales mail • chrome • messenger • folderProps.dtd
retentionCleanupImap.label
en-US
To recover disk space, old messages can be permanently deleted, both local copies and originals on the remote server.
is
Til að endurheimta diskpláss, er hægt að eyða varanlega gömlum bréfum, bæði staðbundnu afriti og upprunalegu bréfi á netþjóninum.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.