Transvision

Filter by folder:

Show all results mobile

Displaying 1 result:

Entity en-US hr
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
datareporting_crashreporter_summary
en-US
&brandShortName; submits crash reports to help &vendorShortName; make your browser more stable and secure
hr
&brandShortName; šalje izvještaje o rušenju kako bi &vendorShortName; mogla vaš preglednik učiniti stabilnijim i sigurnijim
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.