Transvision

Filter by folder:

Show all results suite

Displaying 1 result:

Entity en-US gl
Entity # all locales suite • chrome • mailnews • pref • prefs.properties
confirmDeferAccountWarning
en-US
If you store this account's new mail in a different account's Inbox, you will no longer be able to access already downloaded e-mail for this account. If you have mail in this account, please copy it to another account first.\n\nIf you have filters that filter mail into this account, you should disable them or change the destination folder. If any accounts have special folders in this account (Sent, Drafts, Templates, Archives, Junk), you should change them to be in another account.\n\nDo you still want to store this account's e-mail in a different account?
gl
Se garda o novo correo desta conta nunha caixa de entrada dunha conta diferente non poderá acceder máis ao correo descargado desta conta. Se ten correo nesta conta, cópieo noutra conta primeiro.\n\nSe ten filtros para o correo desta conta debe desactivalos ou modificar o cartafol de destino. Se algunha conta ten cartafoles especiais nesta conta (Enviados, Borradores, Modelos), debe modificalos para estar noutra conta.\n\nEstá seguro de que quere gardar o correo desta conta nunha diferente?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.