Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US gl
Entity # all locales mail • messenger • otr • otrUI.ftl
finger-seen
en-US
{ $name } is contacting you from an unrecognized computer. Casual eavesdropping is not possible, but with some effort someone could be listening in. Prevent surveillance by verifying this contact’s identity.
gl
{ $name } está a poñerse en contacto con vostede desde un computador non recoñecido. Non se pode realizar unha interceptación pasiva das escoitas, pero con algún esforzo alguén podería escoitar. Evite a vixilancia verificando a identidade deste contacto.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.