Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US gd
Entity # all locales dom • chrome • netError.dtd
dnsNotFound.longDesc
en-US
<p>The browser could not find the host server for the provided address.</p><ul><li>Did you make a mistake when typing the domain? (e.g. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> instead of <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Are you certain this domain address exists? Its registration may have expired.</li><li>Are you unable to browse other sites? Check your network connection and DNS server settings.</li><li>Is your computer or network protected by a firewall or proxy? Incorrect settings can interfere with Web browsing.</li></ul>
gd
<p>Cha deach aig a' bhrabhsair frithealaiche an òstair airson an t-seòlaidh a chaidh a shònrachadh a lorg.</p><ul><li>Saoil an do chuir thu mearachd litreachaidh san àrainn? (m.e. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> an àite <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>A bheil thu cinnteach gu bheil a leithid de dh'àrainn ann? Dh'fhaodadh gun do dh'fhalbh an ùine air.</li><li>Mur urrainn dhut làraichean eile fhaicinn, cuir sùil air a' cheangal agad ris an lìonra agus na roghainnean DNS agad.</li><li>A bheil an coimpiutair no an lìonra seo 'ga dhìon le cachaileith-theine no progsaidh? Faodaidh roghainnean cearra cur a-steach air seòladh an lìn.</li></ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.