Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US ga-IE
Entity # all locales mail • chrome • messenger • prefs.properties
confirmDeferAccountWarning
en-US
If you store this account's new mail in a different account's Inbox, you will no longer be able to access already downloaded e-mail for this account. If you have mail in this account, please copy it to another account first.\n\nIf you have filters that filter mail into this account, you should disable them or change the destination folder. If any accounts have special folders in this account (Sent, Drafts, Templates, Archives, Junk), you should change them to be in another account.\n\nDo you still want to store this account's e-mail in a different account?
ga-IE
Má chuireann tú teachtaireachtaí nua don chuntas seo i mBosca Isteach cuntais eile, ní bheidh tú in ann teachtaireachtaí a bhí íoslódáilte don chuntas seo a rochtain. Má tá ríomhphost sa chuntas seo agat, cóipeáil go cuntas eile ar dtús é.\n\nMá tá scagairí agat a chuireann ríomhphost sa chuntas seo, ba cheart duit iad a dhíchumasú nó an spriocfhillteán a athrú. Má tá fillteáin speisialta (Seolta, Dréachtaí, Teimpléid, Cartlanna, Dramhphost) sa chuntas seo ag cuntais eile, ba cheart duit iad a aistriú go cuntas eile.\n\nAn bhfuil fonn ort fós ríomhphost ón chuntas seo a chur i gcuntas eile?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.