Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US ga-IE
Entity # all locales dom • chrome • netError.dtd
dnsNotFound.longDesc
en-US
<p>The browser could not find the host server for the provided address.</p><ul><li>Did you make a mistake when typing the domain? (e.g. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> instead of <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Are you certain this domain address exists? Its registration may have expired.</li><li>Are you unable to browse other sites? Check your network connection and DNS server settings.</li><li>Is your computer or network protected by a firewall or proxy? Incorrect settings can interfere with Web browsing.</li></ul>
ga-IE
<p>Ní féidir leis an mbrabhsálaí freastalaí an tseolta shonraithe a aimsiú.</p><ul><li>An ndearna tú botún agus an seoladh á chlóscríobh agat (m.sh. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> in áit <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>An bhfuil tú cinnte go bhfuil an fearann sin ann? D'fhéadfadh a chlárú bheith imithe as dáta.</li><li>Mura bhfuil tú in ann suímh eile a bhrabhsáil, déan seiceáil ar do cheangal líonra agus ar do shocruithe DNS.</li><li>An bhfuil do ríomhaire nó do líonra á chosaint ag seachfhreastalaí nó balla dóiteáin? D'fhéadfadh socruithe mícheart cur isteach ar bhrabhsáil.</li></ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.