Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US fy-NL
Entity # all locales dom • chrome • netError.dtd
dnsNotFound.longDesc
en-US
<p>The browser could not find the host server for the provided address.</p><ul><li>Did you make a mistake when typing the domain? (e.g. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> instead of <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Are you certain this domain address exists? Its registration may have expired.</li><li>Are you unable to browse other sites? Check your network connection and DNS server settings.</li><li>Is your computer or network protected by a firewall or proxy? Incorrect settings can interfere with Web browsing.</li></ul>
fy-NL
<p>De browser koe de hostserver foar it opjûne adres net fine.</p><ul><li>Ha jo in flater makke by it yntypen fan it domein? (byg. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> yn stee fan <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Wit jo seker dat dit domeinadres bestiet? De registraasje derfan kin ferrûn wêze.</li><li>Kin jo gjin oare websites besykje? Kontrolearje jo netwurkferbining en DNS-serverynstellingen.</li><li>Wurdt jo kompjûter of netwurk beskerme troch in firewall of proxy? Ferkearde ynstellingen kinne in goede wurking wylst it webbrowsen tsjin gean.</li></ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.