Transvision

Filter by folder:

Show all results suite

Displaying 1 result:

Entity en-US fi
Entity # all locales suite • chrome • mailnews • pref • prefs.properties
confirmDeferAccountWarning
en-US
If you store this account's new mail in a different account's Inbox, you will no longer be able to access already downloaded e-mail for this account. If you have mail in this account, please copy it to another account first.\n\nIf you have filters that filter mail into this account, you should disable them or change the destination folder. If any accounts have special folders in this account (Sent, Drafts, Templates, Archives, Junk), you should change them to be in another account.\n\nDo you still want to store this account's e-mail in a different account?
fi
Jos tallennat tämän tilin uudet viestit toisen tilin saapuneet-kansioon, et enää pääse käsiksi tämän tilin jo noudettuihin viesteihin. Jos tällä tilillä on viestejä, kopioi ne ensin toiselle tilille. Jos sinulla on viestisuodatin, joka ohjaa viestejä tälle tilille, poista se käytöstä tai vaihda sen kohdekansio. Jos jollakin toisella tilillä on erikoiskansioita tällä tilillä (esim. lähetetyt, luonnokset, mallipohjat), sinun tulisi muuttaa ne olemaan toisella tilillä. Haluatko silti tallentaa tämän tilin viestit eri tilille?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.