Transvision

Filter by folder:

Show all results suite

Displaying 1 result:

Entity en-US fi
Entity # all locales suite • chatzilla • chrome • chatzilla.properties
cmd.ping.help
en-US
Ping takes its name from the technique of measuring distance with sonar. In IRC, it is used to measure the time it takes to send a message to someone, and receive a response. Specify a channel to ping everyone in that channel. Some IRC clients will display ping requests to the user. ChatZilla does not.
fi
Ping on saanut nimensä tekniikasta, jossa etäisyyttä mitataan kaikuluotaimen avulla. IRC:ssä sillä mitataan aikaa, joka kuluu viestin lähettämiseen jollekulle ja siihen liittyvän vastauksen saamiseen. Määritä kanava, jos haluat pingata kaikki kanavalla olevat. Jotkin IRC-ohjelmat näyttävät pingauspyynnöt käyttäjälle. ChatZilla ei näytä.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.