Transvision

Filter by folder:

Show all results suite

Displaying 2 results:

Entity en-US fi
Entity # all locales suite • chatzilla • chrome • chatzilla.properties
cmd.user.help
en-US
Sets your username to <username> and your description (``Real Name'') to <description>. Equivalent to using the |name| and |desc| command. The new name and description will be used the next time you connect to the network. You can use this command without parameters to show the current username and description.
fi
Vaihtaa käyttäjätunnukseksi <usernamen> ja kuvaukseksi ("oikeaksi nimeksi") <descriptionin>. Sama, kuin jos käyttäisit ensin |name|-komentoa ja sitten |desc|-komentoa. Uusi nimi ja kuvaus tulevat voimaan seuraavalla kerralla, kun yhdistät verkkoon. Voit käyttää tätä komentoa ilman parametreja, jos haluat nähdä nykyisen käyttäjätunnuksen ja kuvauksen.
Entity # all locales suite • chatzilla • chrome • chatzilla.properties
cmd.user.helpUsage
en-US
[<username> <description>]
fi
[<username> <description>]
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.