Transvision

Filter by folder:

Show all results suite

Displaying 2 results:

Entity en-US fi
Entity # all locales suite • chatzilla • chrome • chatzilla.properties
cmd.enable-plugin.help
en-US
Meant to be used to re-enable a plugin after calling |disable-plugin|, this command calls the plugin's enablePlugin function. There are no guarantees that the plugin will properly enable itself.
fi
Komennon |disable-plugin| jälkeen käytettäväksi tarkoitettuna tämä komento kutsuu liitännäisen enablePlugin-funktiota. Ei ole taattua, että liitännäinen ottaa itsensä käyttöön oikein.
Entity # all locales suite • chatzilla • chrome • chatzilla.properties
cmd.enable-plugin.helpUsage
en-US
<plugin>
fi
<plugin>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.