Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US fi
Entity # all locales mail • messenger • otr • otrUI.ftl
finger-seen
en-US
{ $name } is contacting you from an unrecognized computer. Casual eavesdropping is not possible, but with some effort someone could be listening in. Prevent surveillance by verifying this contact’s identity.
fi
{ $name } ottaa sinuun yhteyttä tuntemattomalta tietokoneelta. Satunnainen salakuuntelu ei ole mahdollista, mutta tietyillä toimenpiteillä joku saattaa salakuunnella. Estä valvonta varmistamalla tämän yhteyshenkilön henkilöllisyys.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.