Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US fi
Entity # all locales mail • chrome • messenger • telemetry.properties
telemetryText
en-US
Would you like to help improve %1$S by automatically reporting memory usage, performance, and responsiveness to %2$S?
fi
Haluatko auttaa kehittämään %1$Siä lähettämällä automaattisesti tietoja muistin käytöstä, suorituskyvystä ja toimintavasteista organisaatiolle %2$S?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.