Transvision

Filter by folder:

Show all results extensions

Displaying 1 result:

Entity en-US fi
Entity # all locales extensions • irc • chrome • chatzilla.properties
pref.logFile.user.help
en-US
Specifies the name of the log file for user/query views. This is appended to the 'log folder' to create a full path.
fi
Määrittää käyttäjä- ja kyselynäkymiä varten käytettävän lokitiedoston. Tämä liitetään 'lokikansioon' kokonaisen polun luomiseksi.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.