Transvision

Filter by folder:

Show all results extensions

Displaying 1 result:

Entity en-US fi
Entity # all locales extensions • irc • chrome • chatzilla.properties
cmd.stats.help
en-US
Request server statistics. Use this command with no parameters to get a server-specific list of available parameters for use with this command.
fi
Tekee kyselyn palvelintilastoista. Käytä tätä komentoa ilman parametreja, jos haluat palvelinkohtaisen listan niistä parametreista, joita voit käyttää tämän komennon kanssa.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.