Transvision

Filter by folder:

Show all results editor

Displaying 1 result:

Entity en-US fi
Entity # all locales editor • ui • chrome • composer • editor.properties
NoAltText
en-US
If the image is relevant to the content of the document, you must supply alternate text that will appear in text-only browsers, and that will appear in other browsers when an image is loading or when image loading is disabled.
fi
Jos kuva on olennainen dokumentin sisällölle, sinun pitää lisätä vaihtoehtoinen teksti, joka näkyy tekstiselaimissa ja muissa selaimissa kuvan latautuessa tai kun kuvien lataaminen on poistettu käytöstä.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.